مجتمع تجاری ایوان

جزئیات پروژه

آسانسور هیدرولیک با ظرفیت 21 نفره ، جک مستقیم ، ارتفاع کابین 3000 میلیمتر

  • کارفرما : آقای کرمی
مجتمع مسکونی
فهرست