سازمان الفارس

مهندس حمیدرضا شکوری

رئیس هییت مدیره

متولد 1356 تهران
فارق تحصیل مهندسی آسانسور
23 سال سابقه در صنعت آسانسور
عضو هییت مدیره انجمن آسانسور و پله برقی البرز

مهندس مصطفی شکوری

مدیرعامل

متولد 1364 تهران
فارق تحصیل مهندسی مکانیک
15 سال تجربه مدیریت در صنعت آسانسور
بازرس بین المللی آسانسور موسسه لیفت اینستیتوت هلند

مجتبی یداله پور

مدیر روابط عمومی

پروا مستمع

معاونت مالی و اداری

مهندس علی شرفی

کارشناس فروش

مهندس امیرحسین یوسفی

کارشناس فنی
مهندس امیر مومنی

امیر حسین مومنی

مدیر فنی
فهرست