پاراشوت آسانسور

پاراشوت سیستم مکانیکی که ترجیحاً در قسمت زیرین یا بالای چهار چوب (یوک) کابین و وزنه تعادل (در صورت لزوم) قرار می‌گیرد و در مواقع اضطراری با افزایش غیر عادی سرعت، فعال شده و سبب توقف کابین یا وزنه تعادل ریل‌ها (به وسیله قفل شدن کابین یا وزنه تعادل به ریل‌ها) می‌شود.

ادامه مطلب

بیمه آسانسور

بیمه‌نامه آسانسور عموماً توسط شرکت‌های سرویس و نگهداری تهیه می‌شود و هزینه آن به صورت سالانه برعهده مدیر ساختمان (پرداختی از شارژ ساختمان) می‌باشد و از این روی در صورت بروز حوادث متقربه و تحمیل شدن خسارت جانی و یا مالی مدیر، مالک و شرکت‌های سرویس و نگهداری آسانسور مسئول بوده و بایستی خسارت پیش آمده را جبران نمایند.

ادامه مطلب
فهرست