1398/04/31 18:30:03

آشنائی با نکات استفاده درست از آسانسور

 

 

1- تنها یکبار کلید فراخوان کابین را فشار داده فشار دادن بیش از یکبار تأثیری در زود رسیدن آن ندارد.

2- تا کابین آسانور بصورت کامل توقف نکرده برای سوار شدن و پیاده شدن در را باز نکنید.

3- هنگام سوار شدن به آسانسور، از توقف کامل آن مطمئن شوید.

4- هیچوقت بیشتر از ظرفیت آسانسور سوار نشوید.

5- به کودکان خود روش استفاده صحیح از آسانسور را آموزش دهید.

6- از بازی کردن بچه‌ها با آسانسور جلوگیری کنید.

7- در هنگام ورود به آسانسور، رعایت حال سالمندان، کودکان و معلولین را بفرمائید.

8- از حمل اشیاء تیز و برنده و همچنین اشغال درون آسانسور خوداری کنید.

9- از کلید آسانسور فقط برای انجام تعمیرات و نجات افراد استفاده کنید و قبل این کار حتماً برق آسانسور را قطع کنید.

10- در هنگام وقوع زلزله اگر در آسانسور هستید در اولین طبقه خارج شوید.

11- هنگام آتش‌سوزی از آسانسور استفاده نکنید.

12- همواره، ابتدا اجازه بدهید افراد از آسانسور خارج شوند سپس وارد شوید.

13- هنگامی که ساختمان خلوت است یا سرایدار در ساختمان نیست حتی الامکان از آسانسور استفاده نکنید.

دلایل از کار افتادن آسانسور

آسانسور به سه دلیل عمده از کار می‌افتد:

1- قطع برق ساختمان

2-استفاده نادرست از آسانسور

3-نقص مکانیکی و الکتریکی

 

موارد زیر مصادیق استفاده نادرست از آسانسور می‌باشد:

1- دستکاری سیتم‌های مکانیکی و الکتریکی آسانسور توسط مسافران.

2- سوارشدن بیش از حد ظرفیت.

3-بازکردن درب‌ها با توسل به زور.

4- نگه داشتن آسانسور.

5- استفاده از زنگ اعلام خطر در مواقع غیر اضطراری.

 

اقدامات مناسب هنگام حادثه در آسانسور

1-در آسانسور بمانید آسانسور سقوط آزاد نمی‌کند و ایمن است شما در امان هستید.

2-مردم را در کابین نگه دارید.

3- مسافران آسانسور نباید با اهرم انداختن درها را باز کنند.

4- چنانچه درها به دلیلی بسته هستند، توسل به اهرم برای بازکردن درها ممکن است مانع از حرکت آسانسور به منظور نجات دادن افراد شود.

5- نگران هوا نباشید کابین آسانسور در برابر جریان هوا ایزوله نیست، اکسیژن تمام نمی‌شود.

6- نگران ماندن در تاریکی نباشد سیستم روشنائی اکثر آسانسورها هنگام توقف همچنان کار می‌کند حتی اگر جریان برق قطع شود.

7- خونسرد و صبور باشید و سعی کنید دیگران را آروم نگه دارید.

با افرادای که خارج از آسانسور هستند تماس بگیرید.

8- هنگام باز شدن درب آسانسور توسط تیم نجات از آن‌ها فاصله بگیرید.

9- روی زمین بنشینید اینکار باعث می‌شود وقتی آسانسور دوباره حرکت کند تعادلتان بهم نخورد.