1398/03/23 11:52:25

در هنگام گیر کردن آسانسور چه کار باید کرد؟

 

 

حوادث آسانسور سناریوی بسیار خوبی برای اتفاق افتادن نیستند، اما مانند همه حوادث، احتمال اتفاق افتادن دارند. خوب است که در این شرایط آرام باشیم، زیرا آشفتگی تنها موجب بدتر شدن اوضاع می‌گردد.

 

تنفس عمیق : این طبیعی است که شما وحشت زده شوید اما شما نباید اجازه دهید وحشت بر شما غلبه کند. یک نفس عمیق بکشید.

 

زنگ اضطراری : در هنگام محبوس شدن حتماً این زنگ را فشار دهید تا سایرین مطلع شوند. اگر آن کار نمی‌کند، سپس بر روی درب ضربه بزنید، به این ترتیب افرادی که راه می‌روند، صدای آن را می‌شنوند.

 

چند تماس تلفنی و چند متنی را ارسال کنید: اگر خوش شانس باشید که تلفن همراهتان را با خود داشته باشید، می‌توانید با نیروهای امدادی یا آتش نشانی یا هرکسی که فکر می‌کنید ممکن است سریع به تلفن پاسخ دهد تماس بگیرید.

اگر گوشی تلفن همراه شما نیست، عقب بنشینید و آرام بمانید.

مردم در انتظار آسانسور در نهایت متوجه خواهند شد که آسانسور کار نمی‌کند.