مجله الفارس

آسانسورهای VVVF

شوک و لرزش های ناشی از حرکت اولیه و نهایی آسانسور همواره دغدغه تولید کنندگان آسانسور بوده و همواره به این فکر بوده اند که چگونه میتوان این ارتعاشات را کاهش داد. از همین رو برای کاهش این شک ها و حرکت نرم آسانسور از درایوهای مخصوص موتورهای قدرت استفاده می شود.

1397/10/12 15:00:18
علت لرزش در آسانسور

یکی از معایبی که حتما در جاهای زیادی می توان با ان برخورد کرد لرزش کابین آسانسور در کل آسانسور یا در طبقاتی خاص است. در واقع ایراداتی ممکن است بعد از نصب آسانسور پیش اید که باعث این لرزش در کابین آسانسور شود.

1397/10/10 15:39:05
نصب آسانسور در ساختمان های قدیمی (راهنمای جامع)

توضیحات کامل و جامع در خصوص نصب آسانسور در ساختمان‌های قدیمی

1397/10/06 12:13:30