آسانسور های کلاس A++

ویژگی های نوآورانه

آسانسور های کلاس A+ مجهز به کنترل ریز پردازنده هوشمند میباشد که قابلیت تشخیص خطای سیستم آن بسیار فراتر از محصولات رقابتی مشابه میباشد.

ویژگی های نوآورانه

آسانسور های کلاس A+ مجهز به کنترل ریز پردازنده هوشمند میباشد که قابلیت تشخیص خطای سیستم آن بسیار فراتر از محصولات رقابتی مشابه میباشد.

کابین به سیستم کنترل فشار توسعه یافته ای که فشار هوای طبیعی را برای هضم سرعت کابین برای مسافران ایجاد میکند، مجهز شده است.

فریم کابین به سیستم ضد لرزش مجهز شده است، که باعث حرکت آرام، روان و بدون لرزش کایبن میشود.

بهینه سازی فضای نصب سیستم محرکه در داخل فضای چاه و همچنین استفاده از سیستم های ایمنی که نیاز به دسترسی از نزدیک ندارد این امکان را ایجاد میکند که فضایی که به عنوان موتورخانه در نظر گرفته میشود حذف گردد. این ویژگی این امکان را به طراحان و معماران میدهد که در قسمت بام بدون نیاز به خرپشته دسترسی به آسانسور در نظر بگیرند و یا در فضای بین طبقات ساختمان بدون اشغال فضا در طبقه بالایی آسانسور را جانمایی کنند.

بهینه سازی فضای نصب سیستم محرکه در داخل فضای چاه و همچنین استفاده از سیستم های ایمنی که نیاز به دسترسی از نزدیک ندارد این امکان را ایجاد میکند که فضایی که به عنوان موتورخانه در نظر گرفته میشود حذف گردد. این ویژگی این امکان را به طراحان و معماران میدهد که در قسمت بام بدون نیاز به خرپشته دسترسی به آسانسور در نظر بگیرند و یا در فضای بین طبقات ساختمان بدون اشغال فضا در طبقه بالایی آسانسور را جانمایی کنند.