سرویس و نگهداری آسانسور

شرکتهای سرویس و نگهداری آسانسور

تاییدیه های آسانسور دارای اعتبار یکساله است .

در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر توسط شرکتهای سرویس و نگهداری آسانسور و عدم بازرسی ادواری سالیانه توسط شرکت های تاییدصلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران، مسئولیت حوادث و سوانح احتمالی به عهده مالکان و مدیران ساختمان های دارای آسانسور و شرکت طرف قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور مربوطه خواهد بود.

ادامه مطلب
مدیر ساختمان

مسئولیت مدیران ساختمان در قبال سرویس و نگهداری آسانسور

مسئولیت مدیران ساختمان در قبال سرویس و نگهداری آسانسور از جمله اطلاعاتی است که مدیران ساختمان باید به آن توجه داشته باشند. مدیران ساختمان میبایست با شرکت های معتبر قرارداد…
ادامه مطلب
فهرست