پله برقق

پله برقی

پله برقی (escalator) یک نقاله جابجایی متشکل از سیکلی پیوسته در حال گردش از پله هاست که برای انتقال افراد به بالا یا پایین استفاده می شود. این وسیله دارای بیشترین…
ادامه مطلب

آسانسور آتشنشانی

در هنگام وقوع آتش‌سوزی، راه‌های تخلیه ساکنین ساختمان، راه پله مقاوم در برابر آتش است. با این حال، وجود یک آسانسور فعال در زمان آتش‌سوزی در راستای دسترسی ایمن آتش‌نشانان به طبقات فوقانی و یا در برخی ساختمان‌ها، برای كمک به تخلیه افراد معلول باید مورد توجه واقع شود . آسانسور آتش نشانی‌، آسانسوری است که اغلب در ساختمان‌های بلند یا با طراحی پیچیده و یا ساختمان‌هایی با زیرزمین‌های عمیق تعبیه می‌شود. هدف از…
ادامه مطلب
فهرست