سرویس سریع (Fast Service)

سال 1338 زمانی که اولین آسانسور را نصب کردیم فعالیت ما برای ارائه خدمات سرویس و نگهداری شروع شد. همواره رضایت مشتری هدف ما برای انجام هر خدمتی بوده و تمام سعی ما برای اینکه شما از ما راضی باشید ادامه خواهد داشت.

ارائه خدمات سریع

طرح Fast Service خدمتی دیگر جهت رضایت از خدمات الفارس برای مشتریان محترم میباشد. خدمات رسانی سریع کمتر از یک ساعت را برای شما فراهم میکند. تیم های مستقر در مناطق مختلف، این امکان را به ما میدهد تا در کمترین زمان خدمت رسانی کنیم.

مرکز تماس 24 ساعته

هر زمان که شما نیاز داشته باشید که با ما در ارتباط باشید و یا اینکه شخصی در آسانسور محبوس شده باشد، میتوانید در هر ساعت شبانه روز با مرکز تماس با ما ارتباط بر قرار کنید.

هماهنگی دقیق

عملیات سرویس آسانسور در بازه مشخص ماهانه برای شما انجام میشود و در روز قبل زمان آن با شما چک میشود.

تعمیرات تخصصی

هر گونه اطلاعات فنی مورد نیاز در خصوص تعمیرات و یا تعویض قطعات توسط کارشناس بخش فنی انجام می پذیرد و مناسبترین و کم هزینه ترین راه به شما پیشنهاد می شود.

نظارت مستمر

بهترین روش برای نظارت بر روند عملیات سرویس و نگهداری علاوه بر نظارت سوپروایزر نمره ای است که شما در پایان هر ماه به عنوان مشتری به عملکرد ما میدهید. بدین صورت ما متوجه مشکل خواهیم شد سریعا در رفع آن اقدام خواهیم کرد.

تکنسین سرویس

سرویسکاران شرکت آماده اند تا همیشه آسانسور شما در حالت کارکرد نرمال باشد.

تکنسین های الفارس با تجربه و آموزش دیده هستند و از آخرین تغییرات تکنولوژی آسانسور و پله برقی آگاهی دارند.

سوپروایزر سرویس

سوپروایزر های واحد سرویس همواره نظارگر عملکرد تکنسین ها هستند

مشکل شما را آنالیز میکنند بهترین راه حل را انتخاب و در سریعترین زمان تیم سرویس را جهت رفع مشکل هماهنگ میکنند.

فهرست