الفارس

سال هاست همراهتان هستیم

  • سال 1397 مبارک

  • تاییدیه های آسانسور دارای اعتبار یکساله است

  • برگزاری دومین انتخابات هیئت مدیره انجمن آسانسور و پله برقی استان البرز به ریاست مدیرعامل شرکت الفارس

  • شرکت الفارس قدیمی ترین شرکت فعال آسانسور و پله برقی ایران

  • الفارس اولين و تنها برند آسانسور مجهز به سيستم مديريت کاربر

1396/09/02 9:46:58

فاصله مجاز بین قطعات متحرک و ثابت در آسانسور

فاصله مجاز بین قطعات متحرک و ثابت در آسانسور حداکثر 3 سانتیمتر میباشد . سایش بین این اجزا در حین حرکت آسانسور میتواند بسیار خطرناک و حادثه ساز باشد . به عنوان مثال همانطور که در تصویر مشاهده میشود کادر وزنه در حین حرکت به دیوار سایش دارد . در بد بینا نه ترین حالت امکان دارد سایش باعث خارج شدن کادر وزنه از ریل راهنما شود که خود باعث بروز خطراتی به مراتب فاجعه بار تر خواهد بود . این فواصل در حین بازرسی آسانسور به وسیله بازرس استاندارد چک میشود تا در صورت عدم تطبیق با موارد استاندارد اصلاح گردند.تکنسین سرویس و نگهداری آسانسور نیز موظف است هر ماه این مورد را نیز مد نظر قرار دهد.

اطلاعیه ها

1397/01/11 , 23:41:13
1397/01/11 , 23:38:05
1396/09/19 , 18:18:10
1396/09/08 , 16:45:48
1396/09/06 , 18:32:27
1396/09/06 , 14:40:39