الفارس

سال هاست همراهتان هستیم

  • سال 1397 مبارک

  • تاییدیه های آسانسور دارای اعتبار یکساله است

  • برگزاری دومین انتخابات هیئت مدیره انجمن آسانسور و پله برقی استان البرز به ریاست مدیرعامل شرکت الفارس

  • شرکت الفارس قدیمی ترین شرکت فعال آسانسور و پله برقی ایران

  • الفارس اولين و تنها برند آسانسور مجهز به سيستم مديريت کاربر

1396/08/27 12:09:54

چاهک استاندارد آسانسور

چاه آسانسور طبق استاندارد ملی آسانسور ایران (6303) باید بدون منفذ و هیچگونه روزنه ای باشد و تنها روزنه های روی سکوی موتورخانه که سیم بکسل ها و سیم های مربوط به اسانسور از آنها عبور کرده مجاز میباشد به شرط آنکه این روزنه ها با لبه ای با ارتفاع حداقل 5 سانتیمتر پوشانده شود تا در صورت روغن ریزی موتور روغن به داخل چاه نفوذ نکند و اشیاء،سنگریزه و... به طور ناخواسته به چاه آسانسور سقوط نکند. وجود اینگونه روزنه ها عامل خطرزای دیگری هستند که قبل بروز هرگونه حادثه ناگوار باید پوشانده شوند.

اطلاعیه ها

1397/01/11 , 23:41:13
1397/01/11 , 23:38:05
1396/09/19 , 18:18:10
1396/09/08 , 16:45:48
1396/09/06 , 18:32:27
1396/09/06 , 14:40:39