1395/06/14 14:56:03

تعمیر پله برقی

پس از بررسی نحوه نصب و راه اندازی پله برقی با تأیید مدیریت کنترل کیفیت مبنی بر انجام عملیات اجرائی منطبق براستانداردهای ایران مجموعه پله برقی ها تحویل گروه سرویس نگهداری جهت راهبری خواهد شد.

سرویس پله برقی

دراین بخش درابتدا برای هر پله برقی که به این بخش تحویل داده می شود شناسنامه ای شامل کلیه مشخصات فنی و سایر اطلاعات مورد نیاز صادر شده و سپس برحسب درخواست کارفرما و شرایط قرارداد منعقده عملیات سرویس و نگهداری و تعمیرات بصورت نگهدار مقیم ویا به روش سرویس سیار انجام می پذیرد.

تعمیر پله برقی کرج

شرکت الفارس در استان البرز واقع شده است و تیم حرفه ای سرویس الفارس آمادگی ارائه خدمات جهت تعمیرات پله برقی به مجتمع های تجاری ، پل های عابر و ... را دارد.

تگ های مرتبط: