الفارس

سال هاست همراهتان هستیم

  • سال 1397 مبارک

  • تاییدیه های آسانسور دارای اعتبار یکساله است

  • برگزاری دومین انتخابات هیئت مدیره انجمن آسانسور و پله برقی استان البرز به ریاست مدیرعامل شرکت الفارس

  • شرکت الفارس قدیمی ترین شرکت فعال آسانسور و پله برقی ایران

  • الفارس اولين و تنها برند آسانسور مجهز به سيستم مديريت کاربر

سرویس و نگهداری

مدیریت سرویس و نگهداری

پس از نصب و راه اندازی آسانسور و پله برقی با تأیید مدیریت کنترل کیفیت مبنی بر انجام عملیات اجرائی منطبق بر استاندارد های ایران مجموعه آسانسورها و پله برقی ها تحویل گروه سرویس نگهداری جهت راهبری خواهد شد.

در این بخش در ابتدا برای هر آسانسور و پله برقی که به این بخش تحویل داده می شود شناسنامه ای شامل کلیه مشخصات فنی و سایر اطلاعات مورد نیاز صادر شده و سپس برحسب درخواست کارفرما و شرایط قرارداد منعقده عملیات سرویس و نگهداری بصورت نگهدار مقیم و یا به روش سرویس سیار انجام می پذیرد.

سرویس نگهداری با نگهدار مقیم

در ساختمان های پُرتردد و مکانهای پر اهمیت با در نظر گرفتن تعداد آسانسورها و پله برقی ها با حضور شبانه روزی و یا طی ساعات اداری نسبت به نگهداری آسانسورها اقدام می نماید.

در این روش بازرسی و سرویس های روزانه، هفتگی و ماهیانه تکنسین ها مطابق باچک لیست های استاندارد و نظارت واحد کنترل کیفیت انجام شده و علاوه برآن تعمیراتی که نیاز به توقف آسانسور را داشته باشد با اطلاع قبلی و در صورت نیاز با استفاده از متخصصین مورد نیاز برق، الکترونیک که به کارگاه اعزام می گردند صورت میپذیرد.

به منظور اطمینان از صحت اجرای کارکلیه عملیات تحت بازرسی مداوم سرپرستان دوره های مختلف و با نظارت دوره ای واحدکنترل کیفیت انجام شده و گزارش روزانه سرویس و تعمیرات علاوه بر ثبت در پرونده جهت اطلاع به کارفرما نیز ارسال می گردد.

سرویس و نگهداری سیار

درساختمان های مسکونی و با تردد کم و تعداد آسانسور محدود تر عملیات سرویس و نگهداری توسط واحدهای سیار نگهدار انجام می پذیرد.

واحد سیار با استقرار در مراکز متعدد در شهر تهران و کرج با توجه به تراکم آسانسورها و نیز حضور در کلیه مراکز استان و شهرستان های دارای آسانسور و پله برقی های این شرکت طبق برنامه زمانبندی شده هر ماه نسبت به سرویس آسانسور اقدام نموده و بازرسی های فنی دوره ای را نیز طبق دستورالعملهای واحد کنترل کیفیت انجام میدهد.

همچنین واحد سیار سرویس نگهداری این شرکت با در اختیار داشتن تکنسین های مجرب، ابزار، لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز به محض اعلام کارفرما، درخصوص رفع اشکالات احتمالی در حداقل زمان ممکن با حضور در محل از نزدیکترین مرکز و در محدوده معین شده نسبت به ارائه خدمات بصورت24 ساعته اقدام می نماید.

در هنگام تعمیرات آسانسور و پله برقی چنانچه قطعه معیوبی مشاهده گردد نسبت به تعویض آن اقدام شده و قطعه موردنظر برای تعمیر به واحد تعمیرات مرکزی ارسال می گردد. گزارش سرویس و بازرسی و تعمیرات آسانسورها و پله برقی ها هرماهه علاوه برثبت در شناسنامه آسانسور و پله برقی جهت اطلاع به کارفرمایان نیز ارسال می گردد.

اطلاعیه ها

1397/01/11 , 23:41:13
1397/01/11 , 23:38:05
1396/09/19 , 18:18:10
1396/09/08 , 16:45:48
1396/09/06 , 18:32:27
1396/09/06 , 14:40:39