1398/12/07 17:14:51

نصب آسانسور بخش دوم

 

در مطلب پیشین به مراحل نصب آسانسور اشاره‌ای کوتاه شد و به مراحل آهن‌کشی آسانسور و  نصب ریل‌ها به طور اختصار پرداخته شد. در ادامه مبحث نصب آسانسور به مراحل نصب درب طبقات و نصب موتور آسانسور می‌پردازیم.

 

بعد از مرحله آهن‌کشی و نصب ریل‌های آسانسور نوبت به نصب درب آسانسور در طبقات ساختمان می‌شود.

 نصب درب طبقات:  به طور معمول در هر آسانسور دو نوع درب نصب می‌گردد؛ درب کابین و درب طبقات که در این مورد درب کابین به همراه کابین در طبقات جابجا می‌شود و درب‌های طبقات در هر طبقه منصوبه به آسانسور نصب می‌گردد. بر همین اساس نیز درب‌های آسانسور به دو دسته اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک تقسیم می‌شوند.

 

در نصب درب طبقات پارامتر سه بعدی فضا (x,y.z) در نظر گرفته می‌شود. در این حالت پارامتر z  (بالا و پایین) توسط کارفرما تعیین می‌گردد، یعنی کف تمام شده طبقات. با تعیین فاصله عمودی درب طبقه مورد نظر با کف طبقه و در راستای محور z   را مشخص می‌نماید. X و y به ترتیب فواصل محور (چپ و راست) و (عقب و جلو) بوده و پارامتر x با دو عدد آکس (مرکز) درب طبقه تا ریل راست کابین و آکس درب طبقه  تا ریل چپ کابین مشخص می‌گردد که به طور قطع همان محور چپ و راست در راستای عرض چاه آسانسور است. پارامترy   یا راستای عمقی چاه آسانسور، فاصله راستای درب طبقه تا راستای ریل‌های کابین آسانسور را نمایان می‌کند.

 

لازم به ذکر است که نصب درب طبقات براساس سه پارامتر فوق بوده و لازمه آن ترسیم نقشه فنی آسانسور است. در هنگام نصب بایستی درب طبقه در سه محور x و y و z تراز و شاقول شده باشند و لاغیر، هماهنگی میان درب طبقات و درب کابین دچار اختلال شده و کیفیت حرکتی باز و بسته شدن درب‌های آن در حد مطلوب نخواهد بود.

 

نصب موتور آسانسور: قبل از نصب موتور آسانسور بایستی برای نصب شاسی موتور اقدام نمود. شاسی موتور باعث ایجاد ثبات و عدم حرکت و لرزش‌های عمودی و افقی به کابین آسانسور می‌باشد. این شاسی یک سازه فلزی بوده که وزن کل سیستم مکانیکی آسانسور روی آن متحمل می‌شود. این شاسی بر روی سقف آسانسور جایگذاری و نصب می‌شود.

شاسی آسانسور دربردارنده دو قطعه است که روی آن نصب می‌شود:

 

  • موتور؛
  • فلکه هرزگرد.

وظیفه شاسی نگهداری تمام قطعات موتور در یک تراز است و باید به‌گونه‌ای طراحی گردد که تحت هیچ شرایطی دچار خمیدگی نگردد.

دو پارامتر در طراحی شاسی موتور لازم است:

 

  • فاصله افقی ریل‌های راهنمای کابین تا ریل‌های راهنمای وزنه؛
  • مارک و مدل موتور (به طبع آن قطر فلکه موتور در نتیجه قطر فلکه هرزگرد، فلکه کف موتور تا آکس فلکه موتور و همچنین فواصل پیچ‌های موتور).

 

بعد از تنظیم و نصب شاسی موتور به نصب موتور آسانسور می‌پردازیم. موتورهای آسانسور به دو نوع گیربکس و گیرلس هستند. مونور آسانسور متشکل از یک الکتروموتور کوپل شده به یک گیربکس کاهنده سرعت که دارای سیستم ترمز و فلکه سرگیربکس می‌باشد که تمامی این تجهیزات بر روی شاسی آسانسور نصب می‌شوند. برای نصب روی شاسی آسانسور بایستی از شاقول بودن افقی در دو راستای طولی و عرضی اطمینان حاصل نمایند. سپس موتور مورد نظر را با محکم کردن پیچ‌ها به صورت ضربدری در محل نصب می‌گردند.

 

با مجله الفارس همراه باشید...