1398/12/04 14:36:01

نصب آسانسور

 

مهمترین بخش در خدمات یک شرکت آسانسور مرحله نصب آن است که تأثیر بسیار مهمی در مرحله بعدی یعنی دریافت استاندارد از سازمان استاندارد و هنگام بهره‌وری از آسانسور دارد.

قبل از هر اقدامی در نصب آسانسور باید در طراحی معماری با توجه به ضوابطی که قبلاً بررسی شدند جایگاه آن در سازه ساختمان مشخص شود. در جانمایی یک آسانسور  نقشه‌های زیر لازم توجه هستند:

 • نقشه پارکینگ و طبقات ساختمان برای احداث آسانسور؛
 • اندازه‌گیری دقیق جایگاه چاهک آسانسور از کف چاله تا زیر سقف موتورخانه؛
 • نقشه پشت‌بام ساختمان.

مراحل نصب آسانسور در چندین مرحله مختلف و همگام با ساخت ساختمان صورت می‌گیرد که از ابتدای آهن‌کشی در مرحله آجرچینی شروع شده و مراحل دیگر تا پایان کار ساختمان ادامه دارد.

 مراحل نصب آسانسور شامل 4 مرحله می‌باشد که دقت و تجربه متخصص در هر مرحله در میزان کیفیت آسانسور مؤثر خواهد بود.

 • آهن‌کشی آسانسور؛
 • نصب در و ریل آسانسور؛
 • نصب موتور آسانسور؛
 • سیم‌کشی آسانسور.

آهن‌کشی آسانسور: اسکلت‌ها و شاسی درون چاهک آسانسور در این مرحله نصب می‌شود و از متریالی همچون تیرآهن، نبشی، پلیت، ناودانی و... استفاده می‌شود.

نصب ریل آسانسور: نصب ریل‌های آسانسور پس از آهن‌کشی و در زمان مناسب خود صورت می‌پذیرد. با توجه به سیستم تعادل در آسانسورهای کششی، محاسبات ریل (Guide Rails CALCULATION) تعیین‌کننده نوع استفاده از ریل برای کابین و نوع ریل برای قاب وزنه تعادل است. همچنین طراحی آسانسور (Elevator designation) تعیین می‌نماید که ریل‌ها با چه آرایشی در چاه آسانسور نصب گردند.

علل استفاده از ریل‌ها در سه مورد شرح داده می‌شوند:

 • هدایت و راهنمایی حرکت کابین و کادر وزنه تعادل در راستای حرکت عمودی؛
 • ممانعت از نوسانات افقی کابین به دلیل نیروهای وارده خارج از مرکز؛
 • تحمل وزن کابین در هنگام عملکرد ترمز ایمنی (پاراشوت).

در ادامه نیز بایستی در محاسبات ریل‌ها از سه شرط پیروی نمود:

 • در شرایط کارکردی که بارها داخل کابین غیرمتقارن توزیع شده باشند؛
 • شرایطی که مکانیزم ایمنی (پاراشوت) فعال شود؛
 • بارگذاری و تخلیه.

با توجه به شرایط عنوان شده نصب ریل‌ها دارای قواعد و قوانین بسیار خاص‌تر بوده و نقش بسیار اساسی در سیستم حرکتی و کیفیت کل آسانسور ایفا می‌کند. لذا ریل‌ها بایستی شاغول و ساعت بوده و از سیم شاغول (یا لیزر) و دستگاه ساعت برای نصب آن‌ها استفاده شود. لازم به ذکر است که ریل‌ها توسط براکت روی سازه فلزی (یا دیوار برشی و رول بلت) چاه آسانسور مستقر و ثابت می‌شوند.

 

پایان بخش اول

ادامه دارد...

با مجله الفارس همراه باشید...