1398/03/23 11:28:56

چرا آسانسور آینه دارد؟

علت وجود آینه کابین آسانسور بیشتر از موضوع فنی، بحث روانشناختی آینه آسانسور می‌باشد.

با افزایش ساخت و سازهای بلند مرتبه در سالیان اخیر، شکایت توسط افرادی که از آسانسورها استفاده می‌کنند بیشتر می‌گردد. به این علت که احساس می‌کنند حرکت آسانسور آرام است.

اولین و ساده‌ترین راهی که دراین مورد به ذهن می‌رسد افزایش سرعت به صورت ایمن می‌باشد. ولی این کار باعث افزایش هزینه‌های طراحی و اجرا می‌گردد. در این هنگام تحقیق گسترده در این باره که چرا مسافران داخل آسانسور احساس کند بودن آسانسور را دارند باعث شد محققان به این نتیجه برسند که احساس خستگی و نگاه کردن به دیوارهای کابین و فکر کردن به معلق بودن کابین در چاه باعث نگرانی مسافران می‌شود و به کندی حرکت آسانسور می‌اندیشند.

بعد از نصب آینده در آسانسور و طی نظر سنجی از کاربران آسانسور مشخص گردید. آن‌ها اعتقاد داشتند که سرعت آسانسور بیشتر شده در صورتی که سرعت حرکت نسبی به قبل تغییری نکرده بود.

یکی دیگر از دلایل نصب آینه در کابین آسانسور کمک به افرادی است که از فضای بسته دچار اضطراب می‌گردند در این افراد وجود آینه باعث افزایش حس ایمنی می‌شود.

دلیل دیگری که می‌توان برای وجود آینه در آسانسور ذکر کرد، نشانه وجود کابین در لول طبقه می‌باشد که کاربر بعد از دیدن خود یا انعکاس خود در آینه متوجه کابین در لول طبقه است و در صورتی که به هر دلیلی یکی از درب‌های طبقه باز است و کابین در طبقه حضور ندارد از نزدیک شدن به چاه خودداری کند.