1398/01/21 15:35:53

آسانسور آتشنشانی

در هنگام وقوع آتش سوزي، راه هاي تخليه ساکنین ساختمان، راه پله مقاوم در برابر آتش است. با اين حال ، وجود يک آسانسور فعال در زمان آتش سوزي در راستاي دسترسي ايمن آتش نشانان به طبقات فوقاني و يا در برخي ساختمان ها، براي كمک به تخليه افراد معلول باید مورد توجه واقع شود .

آسانسور آتش نشانی ، آسانسوری است که اغلب در ساختمان های بلند یا با طراحی پیچیده و یا ساختمان هایی با زیرزمین های عمیق تعبیه می شود. هدف از طراحی وساخت یک آسانسور آتش نشانی، فراهم کردن امکانات وسهولت دسترسی برای کمک به آتش نشانان است که بتوانند از طریق آسانسور به راحتی به صورت عمودی حرکت کنند. از مهمترین مشخصه هاي آسانسور هاي آتش نشانی، افزایش سرعت عملیات امداد رسانی نیروهاي امدادی به افراد گرفتار شده در طبقات هنگام حادثه و آتش سوزي می باشد؛ به خصوص آن دسته از افرادی که به علت کهولت سن و یا ناتوانی جسمی و معلولیت قادر به واکنش سریع برای خروج از ساختمان و یا استفاده از پلکان هاي اضطراري نیستند.

تاریخچه آسانسور آتش نشانی

در اوايل سال1930 در بريتانيا سيستمی برای دسترسي سريع آتش نشانان به طبقات فوقاني ساختمان هاي مرتفع ، تصويب شد که آسانسور هاي مسافربري معمولي به آسانسور هايي با عملکرد رساندن بلافاصله کابین به طبقه مورد نظر آتش نشان ها از طريقه كليدي كه با شکستن محافظ شيشه در طبقه اي كه آتش نشان ها قرار دارند صورت گيرد.

 

عملكرد آسانسور آتش نشاني

اقدام اولیه در ورود به يک آتش سوزي ، استقرار آتش نشاني های در طبقه ای است كه در آن حریق رخ داده است. جمع آوری این اطلاعات مي تواند توسط وسايل مختلف مانند سيستم تشخيص آتش سوزي و سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان ، و يا شاهدان عینی حاصل می گردد.

پس از مشخص شدن این اطلاعات ، آسانسور آتش نشاني به لابي دسترسي و تحت كنترل آتش نشاني احضار مي گردد . هنگامي كه موقعیت آتش معين و مشخص گردید ، گروهی شامل چهار آتش نشان با استفاده از آسانسور به طبقه زير طبقه اي كه در آن آتش واقع شده است اعزام مي گردد . اين آتش نشان با خود تجهيزات و ادوات مختلف از جمله دستگاه تنفس و کپسول اکسیژن و نیز وسایل اطفاء حریق را جابه جا می کنند .بنابراین حمل تمام اين موارد و نفرات مستلزم فضاي كابين آسانسور8 نفره می باشد. هنگام رسيدن به سطح زیرین موقعیت آتش سوزي ، سه آتشنشان از آسانسور پیاده شده و توسط راه پله ها به طبقه ای كه در آن آتش ایجاد شده است می روند . آتش نشان دیگر که در آسانسوراست به قصد آوردن سایرآتش نشان ها و تجهيزات دیگر به لابي باز میگردد .

در آتش سوزي ها و حریق هاي بزرگ، طبقه زیرین محل آتش سوزي به عنوان يک محل مناسب جهت استراحت آتش نشان ها و شارژ مجدد تجهيزات تنفسي و محل انتظار حمل مجروحان به سطح دسترسي آتش نشاني )خروج ( استفاده می شود که به همین علت در چنين زمان هایی ، آسانسور اهمیت بيشتری پیدا مي کند ، در صورتی که آتش گسترش پیدا کند ، حفظ و كنترل تماس و ارتباط گروه آتش نشانان با كابين آسانسور بسيار حیاتی است .

 

 

 

استاندارد آسانسور آتش نشانی

 

استاندارد BS EN 81-72 :

  • طراحی آسانسور آتش نشانی

آسانسور آتش نشاني بايد حداقل ظرفيت بار 630 كيلوگرم را دارا باشد. ابعاد داخلي کابین باید عرض mm 1100 و عمق آن ، mm 1400 باشد.

سرعت آسانسور به مقداري باشد كه تمام طول مسير پيمايش ساختمان را در كمتر از 60 ثانيه طي نماید .(كمترین سرعت تخميني مورد نياز بر اساس تقسیم كل مسافت طي شده بر 60 ثانيه منهاي 8 ثانيه كه براي شتاب گرفتن و كاهش شتاب كابين وجود دارد محاسبه مي شود(.

درب هاي اتوماتيک با عرض حداقل 800 ميلي مترو ارتفاع 2000 ميلي متر. حداقل مقاومت مورد نياز در برابر آتش يک ساعت مي باشد .

نشانگر موقعيت آسانسور بايد در كابين و در طبقه دسترسي آتش نشاني موجود باشد يک سيستم ارتباط دو طرفه بين كابين، موتور خانه آسانسور، سيستم اضطرار و پنل بازرسي )براي موتور خانه هاي داراي آسانسور(، و طبقه دسترسي آتش نشاني ارائه گردد. ا سيستم ذکر شده بايد زماني كه آسانسور در عمليات آتش نشاني استفاده مي شود بصورت اتوماتيک روشن گردد. استفاده از گوشي در طبقه دسترسي آتش نشاني و كابين مجاز نمي باشد و بايستي از دستگاه هاي توكار استفاده شود .

باید علائم لازم که نشان دهنده ی کابری آتش نشانی آسانسور است به وضوح نصب شوند:

"آسانسور آتش نشاني ، براي حمل كالا يا زباله استفاده نکنيد "

هر لابي آسانسور آتش نشاني بايد اين تابلو را داشته باشد لابي آسانسور آتش نشاني ،درب آسانسور مسدود نگردد. جهت انبار استفاده نشود، از قراردادن كالا در آسانسور خودداري نمایید.

دكمه هاي كابين و كنترل بايد از نفوذ آب .علاوه بر نشانه هاي عادي طبقات ، طبقه دسترسي آتش

نشاني و كنترل توسط تصوير نگاشت مشخص گردد

تجهيزات برقي در كف چاه، كابين آسانسور و شفت بايد در برابر آب محافظت شوند.

يک سيستم هشدار سمعي و بصري بايد در شفت و كابين آسانسور وجود داشته تا مهندسين تعمير و

نگهداري را از استفاده از سوئيچ آتش نشاني در زمان بازرسي و كنترل مطلع نمايد.

 

قسمت 5 استاندارد BS 5588 :

  • طراحی ساختمان
  • محل شفت آتش نشانی
  • متعلقات شفت آتش نشانی
  • موقعیتی كه در آن آسانسور آتش نشاني مورد احتیاج است و ويژگي هاي مکانی كه اين نوع آسانسورها لازم مي باشند و مکان هايي كه آسانسور براي تخليه افراد معلول مورد نياز است مشخص مي كنند.
  • تعداد شفت ها توسط طول يک شلنگ آتش نشاني تعيين و استاندارد توصيه مي كند كه تعداد كافي شفت ايجاد و قرار داده شود بطوريکه يک محور شفت آتش نشاني براي هر900

از مساحت كف در هر طبقه اختصاص داده شود. فاصله بين شفت و محل اسکان به هر نقطه در طبقه بايد از 60 متر تجاوز نکند . اگر طرح داخلي مشخص نيست، براي برنامه ريزي يک مسير مستقيم 40 متر استفاده شود.

 

 

 

 

قسمت 8 استاندارد BS 5588 :

  • روش های تخلیه و انواع آسانسور مورد نیاز برای افراد معلول
  • اين استاندارد راهنمايي دقيق براي روش هاي تخليه براي افراد معلول و انواع آسانسور مورد نياز را فراهم مي كند.

بند4 پیوست H-استاندارد ISIRI 6303-1 :

  • آسانسورهای آتش نشانی
  • امکان استفاده از يک آسانسور به عنوان آسانسور آتش نشاني در صورتي مقدور خواهد بود كه با چينش درست و معقول، اين آسانسور در جايي از ساختمان تعبیه گردد كه در معرض درجه حرارت های بیش از مقدار مجاز يا پاشش آب )براي آتش نشاني (قرار نگیرد.