1398/01/21 15:35:53

آسانسور آتشنشانی

در هنگام وقوع آتش سوزی، راه های تخلیه ساکنین ساختمان، راه پله مقاوم در برابر آتش است. با این حال ، وجود یک آسانسور فعال در زمان آتش سوزی در راستای دسترسی ایمن آتش نشانان به طبقات فوقانی و یا در برخی ساختمان ها، برای كمک به تخلیه افراد معلول باید مورد توجه واقع شود .

آسانسور آتش نشانی ، آسانسوری است که اغلب در ساختمان های بلند یا با طراحی پیچیده و یا ساختمان هایی با زیرزمین های عمیق تعبیه می شود. هدف از طراحی وساخت یک آسانسور آتش نشانی، فراهم کردن امکانات وسهولت دسترسی برای کمک به آتش نشانان است که بتوانند از طریق آسانسور به راحتی به صورت عمودی حرکت کنند. از مهمترین مشخصه های آسانسور های آتش نشانی، افزایش سرعت عملیات امداد رسانی نیروهای امدادی به افراد گرفتار شده در طبقات هنگام حادثه و آتش سوزی می باشد؛ به خصوص آن دسته از افرادی که به علت کهولت سن و یا ناتوانی جسمی و معلولیت قادر به واکنش سریع برای خروج از ساختمان و یا استفاده از پلکان های اضطراری نیستند.

تاریخچه آسانسور آتش نشانی

در اوایل سال1930 در بریتانیا سیستمی برای دسترسی سریع آتش نشانان به طبقات فوقانی ساختمان های مرتفع ، تصویب شد که آسانسور های مسافربری معمولی به آسانسور هایی با عملکرد رساندن بلافاصله کابین به طبقه مورد نظر آتش نشان ها از طریقه كلیدی كه با شکستن محافظ شیشه در طبقه ای كه آتش نشان ها قرار دارند صورت گیرد.

 

عملكرد آسانسور آتش نشانی

اقدام اولیه در ورود به یک آتش سوزی ، استقرار آتش نشانی های در طبقه ای است كه در آن حریق رخ داده است. جمع آوری این اطلاعات می تواند توسط وسایل مختلف مانند سیستم تشخیص آتش سوزی و سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان ، و یا شاهدان عینی حاصل می گردد.

پس از مشخص شدن این اطلاعات ، آسانسور آتش نشانی به لابی دسترسی و تحت كنترل آتش نشانی احضار می گردد . هنگامی كه موقعیت آتش معین و مشخص گردید ، گروهی شامل چهار آتش نشان با استفاده از آسانسور به طبقه زیر طبقه ای كه در آن آتش واقع شده است اعزام می گردد . این آتش نشان با خود تجهیزات و ادوات مختلف از جمله دستگاه تنفس و کپسول اکسیژن و نیز وسایل اطفاء حریق را جابه جا می کنند .بنابراین حمل تمام این موارد و نفرات مستلزم فضای كابین آسانسور8 نفره می باشد. هنگام رسیدن به سطح زیرین موقعیت آتش سوزی ، سه آتشنشان از آسانسور پیاده شده و توسط راه پله ها به طبقه ای كه در آن آتش ایجاد شده است می روند . آتش نشان دیگر که در آسانسوراست به قصد آوردن سایرآتش نشان ها و تجهیزات دیگر به لابی باز میگردد .

در آتش سوزی ها و حریق های بزرگ، طبقه زیرین محل آتش سوزی به عنوان یک محل مناسب جهت استراحت آتش نشان ها و شارژ مجدد تجهیزات تنفسی و محل انتظار حمل مجروحان به سطح دسترسی آتش نشانی )خروج ( استفاده می شود که به همین علت در چنین زمان هایی ، آسانسور اهمیت بیشتری پیدا می کند ، در صورتی که آتش گسترش پیدا کند ، حفظ و كنترل تماس و ارتباط گروه آتش نشانان با كابین آسانسور بسیار حیاتی است .

 

استاندارد آسانسور آتش نشانی

 

استاندارد BS EN 81-72 :

  • طراحی آسانسور آتش نشانی

آسانسور آتش نشانی باید حداقل ظرفیت بار 630 كیلوگرم را دارا باشد. ابعاد داخلی کابین باید عرض mm 1100 و عمق آن ، mm 1400 باشد.

سرعت آسانسور به مقداری باشد كه تمام طول مسیر پیمایش ساختمان را در كمتر از 60 ثانیه طی نماید .(كمترین سرعت تخمینی مورد نیاز بر اساس تقسیم كل مسافت طی شده بر 60 ثانیه منهای 8 ثانیه كه برای شتاب گرفتن و كاهش شتاب كابین وجود دارد محاسبه می شود(.

درب های اتوماتیک با عرض حداقل 800 میلی مترو ارتفاع 2000 میلی متر. حداقل مقاومت مورد نیاز در برابر آتش یک ساعت می باشد .

نشانگر موقعیت آسانسور باید در كابین و در طبقه دسترسی آتش نشانی موجود باشد یک سیستم ارتباط دو طرفه بین كابین، موتور خانه آسانسور، سیستم اضطرار و پنل بازرسی )برای موتور خانه های دارای آسانسور(، و طبقه دسترسی آتش نشانی ارائه گردد. ا سیستم ذکر شده باید زمانی كه آسانسور در عملیات آتش نشانی استفاده می شود بصورت اتوماتیک روشن گردد. استفاده از گوشی در طبقه دسترسی آتش نشانی و كابین مجاز نمی باشد و بایستی از دستگاه های توكار استفاده شود .

باید علائم لازم که نشان دهنده ی کابری آتش نشانی آسانسور است به وضوح نصب شوند:

"آسانسور آتش نشانی ، برای حمل كالا یا زباله استفاده نکنید "

هر لابی آسانسور آتش نشانی باید این تابلو را داشته باشد لابی آسانسور آتش نشانی ،درب آسانسور مسدود نگردد. جهت انبار استفاده نشود، از قراردادن كالا در آسانسور خودداری نمایید.

دكمه های كابین و كنترل باید از نفوذ آب .علاوه بر نشانه های عادی طبقات ، طبقه دسترسی آتش

نشانی و كنترل توسط تصویر نگاشت مشخص گردد

تجهیزات برقی در كف چاه، كابین آسانسور و شفت باید در برابر آب محافظت شوند.

یک سیستم هشدار سمعی و بصری باید در شفت و كابین آسانسور وجود داشته تا مهندسین تعمیر و

نگهداری را از استفاده از سوئیچ آتش نشانی در زمان بازرسی و كنترل مطلع نماید.

 

قسمت 5 استاندارد BS 5588 :

  • طراحی ساختمان
  • محل شفت آتش نشانی
  • متعلقات شفت آتش نشانی
  • موقعیتی كه در آن آسانسور آتش نشانی مورد احتیاج است و ویژگی های مکانی كه این نوع آسانسورها لازم می باشند و مکان هایی كه آسانسور برای تخلیه افراد معلول مورد نیاز است مشخص می كنند.
  • تعداد شفت ها توسط طول یک شلنگ آتش نشانی تعیین و استاندارد توصیه می كند كه تعداد كافی شفت ایجاد و قرار داده شود بطوریکه یک محور شفت آتش نشانی برای هر900

از مساحت كف در هر طبقه اختصاص داده شود. فاصله بین شفت و محل اسکان به هر نقطه در طبقه باید از 60 متر تجاوز نکند . اگر طرح داخلی مشخص نیست، برای برنامه ریزی یک مسیر مستقیم 40 متر استفاده شود.

 

قسمت 8 استاندارد BS 5588 :

  • روش های تخلیه و انواع آسانسور مورد نیاز برای افراد معلول
  • این استاندارد راهنمایی دقیق برای روش های تخلیه برای افراد معلول و انواع آسانسور مورد نیاز را فراهم می كند.

بند4 پیوست H-استاندارد ISIRI 6303-1 :

  • آسانسورهای آتش نشانی
  • امکان استفاده از یک آسانسور به عنوان آسانسور آتش نشانی در صورتی مقدور خواهد بود كه با چینش درست و معقول، این آسانسور در جایی از ساختمان تعبیه گردد كه در معرض درجه حرارت های بیش از مقدار مجاز یا پاشش آب )برای آتش نشانی (قرار نگیرد.