1397/10/04 15:10:29

محاسبه طول و عرض پله برقی

محاسبه طول پله برقی

محاسبه ابعاد پله‌برقی بسیار ساده می‌باشد و با داشتن ارتفاع جابه‌جایی و جاگذاری در فرمول زیر طول پله بدست می‌آید.

طول پله (º35) = ارتفاع پله بر حسب میلیمتر× 1.42815+4905

این فرمول برای پله‌برقی‌های با زاویه 35 درجه می‌باشد.

لازم به ذکر است استاندارد پله‌برقی در دو زاویه 30 و 35 در جه تعریف شده و ساخته می‌شود.

و تا ارتفاع 6 متر می‌توان از شیب 35 درجه استفاده کرد ولی ارتفاع بیشتر حتماً زاویه پله 30 درجه باید درنظر گرفت.

طول پله (º30) = ارتفاع پله بر حسب میلیمتر× 1.73205+4905

مثال :

ارتفاع جابه‌جایی 5 متر و زاویه پله 35 درجه

4905+(5000×1.42815)=12045 میلیمتر

 

محاسبه عرض پله‌برقی

پله‌برقی در سه عرض 60 – 80 - 100 ارائه می‌شود.

که این ابعاد، اندازه مفید پله می‌باشند.

جهت محاسبه فضای مورد نیاز کافیست 60 سانتیمتر به عرض مورد نظر اضافه کنید.

برای مثال : اندازه مورد نیاز پله بار عرض 60 بصورت زیر می‌باشد:

عرض مورد نیاز در جانمایی = عرض مفید پله + 60

60+60=120 برای عرض 60

80+60= 140 برای عرض 80

100+60= 160 برای عرض 100

 

محاسبه کف‌سازی پله‌برقی

در پیوست محل نشیمن‌گاه پله مشخص می‌باشد و می‌بایست از روی پلیت تا کف تمام شده 125 میلیمتر در نظر گرفته شود.

 

در صورتی که در حال طراحی پلان معماری و یا نیازمند مشاوره هستید می‌توانید با کارشناسان شرکت تماس بگیرید و بصورت رایگان از مشاوره ما بهره‌مند شوید.

تگ های مرتبط: