1394/12/11 18:13:23

اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور

بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره‌ای نباشد به ویژه سیستم‌هایی که ایمنی آن‌ها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می‌نماید و خرابی آن‌ها باعث خطرات احتمالی جانی می‌گردد.

از اینرو اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور کمتر از اهمیت نصب آسانسور نبوده و یک آسانسور صرف‌نظر از نوع آن و شرکت سازنده آن، می‌بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد.

سرویس و نگهداری آسانسور را از لحاظ توجیه‌پذیری اقتصادی نیز می‌توان بررسی نمود. بطور کلی بدیهی است اگر قطعه یا قطعاتی در شرف خرابی یا آستانه فرسودگی قرار بگیرند در صورتیکه به موقع تعویض یا تعمیر نگردند احتمالا باعث اختلال در عملکرد قطعات دیگر نیز خواهند بود، و یا ممکن است خرابی آن‌ها صدمات جبران‌ناپذیری به کل سیستم وارد نماید. حتی وقوع خطرات جانی در بدترین حالت ممکن است. فرض کنید طناب‌های فولادی (wire ropes) آسانسور یا همان سیم بکسل آسانسور در آستانه فرسودگی قرار گرفته است.

این فرسودگی و یا خوردگی سیم بکسل‌ها باعث خوردگی فلکه‌های کششی موتور و هرزگرد می‌شود بنابراین فلکه‌های کششی نیز در معرض فرسودگی قرار می‌گیرند و در حالتیکه ترمز ایمنی آسانسور (پاراشوت) فعال و تنظیم نباشد پارگی سیم بکسل باعث سقوط آسانسور شده و منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر جانی و مالی خواهد بود.

بنابر مطالب فوق از لحاظ توجیه‌پذیری اقتصادی و از لحاظ ایمنی و منطقی یک آسانسور صرف نظر از نوع و شرکت سازنده می‌بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شرکت‌های دارای صلاحیت، تحت بازرسی منظم قرار گیرد. واحد سرویس و نگهداری شرکت فنی مهندسی فرپان متشکل از سرویسکاران آموزش دیده و مجرب است، که با تمام تجهیزات در تهران و شهرستان‌های حومه، آماده ارائه خدمات و سرویس در اسرع وقت بوده و رفع هر گونه خرابی و اجرای نگهداری پیشگیرانه در جهت افزایش عمر و کارایی دستگاه را بر عهده دارد.