1397/07/21 16:38:42

صدای آسانسور

صداهای شنیده شده در حین حرکت آسانسور دلایل بسیار متفاوتی دارد تشخیص دقیق علت وجود صدا به وسیله کارشناسان و تکنسین های آسانسور امکان پذیر است ، در عین حال برخی از صداهای آسانسور نشانه بروز خرابی یا خطر خواهد بود.

صداهایی که کاربران آسانسور در داخل کابین می شنوند معمولا" به علت وجود خرابی در کفشک های راهنمای آسانسور ، تنظیم نبودن سیستم پاراشوت یا ترمز اضطراری آسانسور ، برخورد یا سایش قطعات ثابت و متحرک مانند برخورد قسمتی از درب کابین با درب طبقه ، هم تراز نبودن ریل های راهنمای کابین یا کادر وزنه ، تزیینات کابین و .... می باشد.

صداهای غیر معمول دیگر در موتورخانه آسانسور ممکن است از سمت موتور آسانسور یا تابلو فرمان باشد.صداهای از طرف موتور به علل مختلفی اعم از خرابی در بلبرینگهای هرز گرد یا سایش سیم بکسل با اجزای ثابت موتور ، خرابی در گیربکس موتور ایجاد گردد.

صداهای غیرعادی که از طرف تابلو فرمان شنیده می شود معمولاً به خاطر وجود خرابی در کنتاکتورهای تابلو فرمان می باشد.

در هر صورت بهتر است برای تشخیص علت بروز صدا با شرکت سرویس و نگهداری آسانسور تماس بگیرید.