1397/07/19 15:49:17

چگونه آسانسور را ریست کنیم


خرابی های آسانسور به علل مختلفی اتفاق می افتد در برخی از موارد آسانسور با ریست کردن به عملکرد نرمال خود باز می گردد.
حال چگونه آسانسور را ریست کنیم ، راحترین روش جهت ریست کردن تابلو فرمان آسانسور که وظیفه ی کنترل حرکت آسانسور را عهده دار می باشد قطع و وصل مدار تغذیه تابلو فرمان است ، این کار با چرخاندن کلید مشکی رنگ که بر روی تابلو 3 فاز قرار دارد از حالت 1 به 0 و بعد از گذشت حدود یک دقیقه دوباره با باز گرداندن این کلید به حالت 1 صورت میگیرد.
با عنایت به این که برخی از تابلو فرمانها مجهز به سیستم اضطراری است ، بهتر اسن بعد از خاموش کردن تابلو فرمان حدود 2 یا 3 دقیقه منتظر بمانیم که در صورت وجود ایراد در برق شهری ( مانند وجود فاز همنام ، جایه جایی فاز ، قطعی یک یا دو فاز و....) سیستم نجات اضطراری کابین را به نزدیکترین طبقه رسانده  و مسافرین از داخل کابین خارج شوند.
ریست کردن تابلو فرمان باعث می شود برنامه موجود در برد اصلی تابلو و درایو کنترل حرکت (invertor ) دوباره بار گذاری شده و در صورت وجود خطای نرم افزاری آسانسور به حالت نرمال باز گردد.
در صورت تکرار این خطا همان لحظه یا بعد از گذشت چند مدت بهتر است آسانسور ریست نشده و با واحد سرویس و نگهداری شرکت الفارس تماس بگیرید تا با تشخیص خطا بتواند نسبت به رفع عیب اقدام نماید.

 

 

 

 

توجه  توجه

 

 

آیا از ایمنی آسانسور ساختمان محل سکونت خود مطمئن هستید؟!

 

طرح بازدید رایگان آسانسور تا پایان آذر 98

 

حالا تماس بگیرید