1397/07/08 11:52:41

سامانه Fast Service به منظور ارائه خدمات بهنگام راه اندازی شد

شرکت الفارس جهت ارائه خدمات سرویس و نگهداری  بهنگام به مشتریان در سراسر ایران اقدام به تحداث سامانه Fast Servic نموده است.

از این پس مشتریان عزیز در هر ساعت شبانه روز میتوانند با مراجعه به قسمت در خواست سرویس از ارائه خدمات سریع بهره مند شوند.

شایان ذکر است در صورتی که برای اولین بار از خدمات ما بهره مند میشوید این سرویس برای شما رایگان خواهد بود.