1396/08/24 12:05:48

کنترل فاز آسانسور

یکی از مهمترین قسمت‌های هر تابلو فرمان برد کنترل فاز تابلو می‌باشد.

وظیفه اصلی این برد کنترل قطعی فاز و جابجایی فاز می‌باشد.

در صورت خرابی این برد معمولاً برق تغذیه مدار ایمنی آسانسور قطع و در نتیجه آسانسور متوقف خواهد شد. در این گونه موارد سرویسکار آسانسور مؤظف است برد کنترل فاز را تعویض کند، در صورت پل شدن آن طبق تصویر خطراتی همچون آسیب دیدن سیم پیچ موتور، برعکس شدن جهت حرکت آسانسور در پی خواهد داشت.

تگ های مرتبط: