1395/03/26 20:04:46

آسانسور MRL

آسانسور MRL یا Machine room less به عبارتی آسانسور بدون موتور خانه به آسانسوری اطلاق میشود که فضایی به عنوان موتور خانه نیاز ندارد.

در اینگونه آسانسور ها موتور یا در محل چاهک یا در زیر سقف آهنکشی جای میگیرد. عموما موتور های استفاده شده در این آسانسور ها از نوع گیر لس یا بدون گیربکس میباشد. شرایط نصب و استاندارد های به خصوص خود را دارد که حتما میبایستی از طرف طراح لحاظ گردد تا جهت اخذ استاندارد دچار مشکل نگردد.

اهمیت طراحی در این نوع آسانسور ها خیلی بیشتر است زیرا محل قرارگرفتن موتور و فلکه ها میبایستی در اشل میلیمتر دقیق باشد در غیر اینصورت سیستم دچار اختلال خواهد شد.

همان گونه که از اسم مشخص است بدون گیربکس کار می کنند که موتور آن ها از نیروی مغناطیس دایم استفاده می کند.

این فناوری تولید توانسته نرمی فوق العادهو کارکرد بی صدا را برای این نوع سیستم آسانسور فراهم کند.

آسانسورهای گیرلس به دو صورت با موتورخانه و بدون موتورخانه (MRL) نصب و استفاده می شود.

 

آسانسورهای MRL از موتورهای سنکرون آهنربا دائم استفاده می کنند این موتورها حجم بسیار کوچکی دارند و به جای اینکه بر روی دال بتنی قرار گیرند در داخل چاه آسانسور بر روی شاستی فنری نصب می شوند.

در این مدل با حذف موتورخانه در بالای چاه آسانسور معماران طراح از آزادی عمل بیشتری بر طراحی برخوردار هستند.

این نوع آسانسورها نسبت به آسانسورهای هیدرولیک از مزیت هایی برخوردارند.

از جمله در آسانسورهای هیدرولیک نیاز به اتاقکی در نزدیکی چاه آسانسور است و همچنین هزینه تامین هزینه روغن مصرفی آسانسور های هیدرولیک و همچنین نشت روغن که آثار تخریبی برای محیط زیست دارد.

بی جهت نیست که آسانسورهای بدون موتورخانه در حال تبدیل شدن به محبوبترین آسانسورها در جهان می باشد.

تگ های مرتبط: