مجله الفارس

استاندارد En81-20

استانداردen81 ورژن 20

1398/04/16 20:36:44
علل بروز حوادث آسانسور

چیز بدتر از به دام افتادن در آسانسور نیست و آن هم زمانی که آسانسور قادر به رسیدن به مقصد مورد نظر نیست و در بین طبقات گیر کرده است. قطع برق شهر و نبود منبع مولد برق در ساختمان و عدم تجهیز آسانسور به سیستم نجات (black out ) ، سوار شدن بیش از حد ظرفیت (Over load) و پاراشوت كردن آسانسور، عدم سرویس و نگهداری ، خریداری آسانسور های ارزان قیمت و نامرغوب توسط مالک ، تعویض قطعات آسانسور با قطعات غیر استاندارد پس از خرابی، عدم مهارت كافی تكنسین آسانسور.

1398/03/23 11:54:09
چرا آسانسور آینه دارد؟

با افزایش ساخت و سازهای بلند مرتبه در سالیان اخیر، شکایت توسط افرادی که از آسانسور ها استفاده می‌کنند بیشتر می‌گردد. به این علت که احساس می‌کنند حرکت آسانسور آرام است.

1398/03/23 11:28:56