مجله الفارس

آسانسورها سبز می‌شوند...

با افزایش درصد شهرنشینی جمعیت جهان آسانسورها نیز در شهرها پایدارتر می‌شوند. هر روز بیش از هفت میلیارد سفر با آسانسور در ساختمان‌های بلند در سراسر جهان انجام می‌شود. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند - انتظار می‌رود تعداد آن‌ها تا سال 2050 به 70 درصد برسد- حمل و نقل عمودی کارآمد به یک چالش مهم تبدیل شده است.

1398/11/29 14:54:13
تفاوت تعمیرات پیشگیرانه با تعمیرات اضطراری

براساس مطالب پیشین، سرویس و نگهداری آسانسور با 3 روش صورت می‌پذیرد. روش لازم و همیشگی بازرسی ادواری از آسانسور است که منجربه انجام دو روش بعدی (تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات اضطراری) می‌شود.

1398/11/26 13:09:51
نکاتی که باید درباره سرویس و نگهداری آسانسور بدانید

در این بخش از مجله الفارس سعی داریم به مهمترین نکته در مرحله بهره‌وری از یک آسانسور یعنی سرویس و نگهداری بپردازیم. سرویس و نگهداری یک آسانسور به صورت‌های مختلفی صورت می‌پذیرد که در مطالب مختلف به صورت اختصار در سایت قرار خواهند گرفت.

1398/11/19 16:37:03
ضوابط و استانداردهای موتورخانه آسانسور

در مباحث پیشین در مجله الفارس به مقایسه دو آسانسور کششی و هیدرولیک پرداختیم که از نکات جالب توجه در آسانسورهای هیدرولیک نبود موتورخانه آسانسور در سازه ساختمان بود. لیکن آسانسورهای هیدرولیک به علت محدودیت‌های نصب بالاخص در ساختمان‌های بالای پنج طبقه، مورد استفاده چندانی با توجه به محبوبیت و کیفیت بهتر نیستند. با توجه به این امر در می‌یابیم که استفاده از آسانسورهای کششی طراحان را مجاب به استفاده از موتورخانه خواهند نمود که این مهم دارای شرایط و ضوابط ویژه خود می‌باشد.

1398/11/16 16:44:26
تأثیرات آسانسور بر سازه ساختمان

پیش‌تر در مجله الفارس به بررسی طراحی و آماده‌سازی محل آسانسور و اجزاء آن پرداختیم. در این مبحث به قوانین مرتبط با سازه ساختمان و تأثیرات آسانسور بر آن، نگاهی کوتاه خواهیم داشت.

1398/11/15 16:14:31