مجله الفارس

نصب آسانسور بخش دوم

در مطلب پیشین به مراحل نصب آسانسور اشاره‌ای کوتاه شد و مراحل آهن‌کشی آسانسور و نصب ریل‌ها به طور اختصار پرداخته شد. در ادامه مبحث نصب آسانسور به مراحل نصب درب طبقات و نصب موتور آسانسور می‌پردازیم

1398/12/07 17:14:51
روز مهندس گرامی باد

تبریک شرکت آسانسور و پله برقی الفارس

1398/12/05 16:07:00
نصب آسانسور

مهمترین بخش در خدمات یک شرکت آسانسور مرحله نصب آن است که تأثیر بسیار مهمی در مرحله بعدی یعنی دریافت استاندارد از سازمان استاندارد و هنگام بهره‌وری از آسانسور دارد.

1398/12/04 14:36:01
رزومه شرکت آسانسور

انواع و اقسام مختلفی از رزومه وجود دارد. شرکت‌های معتبر و بزرگ نیز در زمینه‌های فعالیتی خود دارای رزومه قوی هستند که معرف آن‌ها به جامعه و در نهایت مشخص نمودن سطح فعالیت، کیفیت، نوع خدمات، جایگاه ملی و جهانی، نمونه پروژه‌ها و خدمات در طی سال‌های اخیر از بدو تأسیس هستند.

1398/12/03 15:19:57
پارامترهای مؤثر بر قیمت آسانسور

آسانسور به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تأثیر شگرفی در ارزش یک ساختمان دارد و هرچه آسانسور ارزشمندتر و کارآمد بوده و دارای کیفیتی مناسب باشد به نسبت آن ارزش ملک بیشتر خواهد بود.

1398/12/01 12:03:46