مجله الفارس

نصب آسانسور

مهمترین بخش در خدمات یک شرکت آسانسور مرحله نصب آن است که تأثیر بسیار مهمی در مرحله بعدی یعنی دریافت استاندارد از سازمان استاندارد و هنگام بهره‌وری از آسانسور دارد.

1398/12/04 14:36:01
رزومه شرکت آسانسور

انواع و اقسام مختلفی از رزومه وجود دارد. شرکت‌های معتبر و بزرگ نیز در زمینه‌های فعالیتی خود دارای رزومه قوی هستند که معرف آن‌ها به جامعه و در نهایت مشخص نمودن سطح فعالیت، کیفیت، نوع خدمات، جایگاه ملی و جهانی، نمونه پروژه‌ها و خدمات در طی سال‌های اخیر از بدو تأسیس هستند.

1398/12/03 15:19:57
پارامترهای مؤثر بر قیمت آسانسور

آسانسور به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تأثیر شگرفی در ارزش یک ساختمان دارد و هرچه آسانسور ارزشمندتر و کارآمد بوده و دارای کیفیتی مناسب باشد به نسبت آن ارزش ملک بیشتر خواهد بود.

1398/12/01 12:03:46
آسانسورها سبز می‌شوند...

با افزایش درصد شهرنشینی جمعیت جهان آسانسورها نیز در شهرها پایدارتر می‌شوند. هر روز بیش از هفت میلیارد سفر با آسانسور در ساختمان‌های بلند در سراسر جهان انجام می‌شود. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند - انتظار می‌رود تعداد آن‌ها تا سال 2050 به 70 درصد برسد- حمل و نقل عمودی کارآمد به یک چالش مهم تبدیل شده است.

1398/11/29 14:54:13
تفاوت تعمیرات پیشگیرانه با تعمیرات اضطراری

براساس مطالب پیشین، سرویس و نگهداری آسانسور با 3 روش صورت می‌پذیرد. روش لازم و همیشگی بازرسی ادواری از آسانسور است که منجربه انجام دو روش بعدی (تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات اضطراری) می‌شود.

1398/11/26 13:09:51