مجله الفارس

مقررات ایمنی گاورنر آسانسور

شاید بتوان از مهمترین قطعات در یک آسانسور ترکیبی از گاورنر نام برد. گاورنر نقش بسزایی در ایمنی آسانسور دارد و یکی از مهمترین ابزارها در ایمنی آسانسور به شمار می‌رود.

1399/01/16 12:42:41
نرخ نامه سرویس سندیکای آسانسور 99

نرخ نامه سرویس سندیکای آسانسور

1399/01/16 11:44:48
استاندارد آسانسور

در مطلب پیشین از مجله الفارس به بررسی کوتاهی از مراحل اخذ گواهی استاندارد آسانسور پرداختیم. اما مهم‌تر اینجاست که در بخش بازرسی از آسانسور چه مواردی مورد اهمیت هستند و مورد بازبینی و تست قرار می‌گیرند و نقش بسزایی در صدور گواهی استاندارد دارند.

1399/01/12 18:19:57
مراحل اخذ استاندارد آسانسور

از دهه 70 شمسی به دلیل حوادث متعدد مربوط به آسانسور، قوانین و استانداردهای مرتبط با آسانسور تدوین و از سال 1383 استانداردسازی آسانسورها در کشور طبق قوانین و قواعد ملی استاندارد الزامی گشت و اخذ استاندارد آسانسور توسط مالکین و یا سازندگان ساختمان جزلایمفک دریافت پایانکار یک ساختمان می‌باشد.

1399/01/11 17:35:18
قطعات در آسانسورهای ترکیبی

در گذشته آسانسورها به صورت پکیجی وارد کشور شده و توسط شرکت‌های وارد کننده و یا نمایندگی شرکت‌های اصلی در کشور، نصب و راه‌اندازی می‌شدند. اما امروزه واردات آسانسورهای خارجی مشکل بوده و شرکت‌های ایرانی آسانسورها را به صورت ترکیبی یعنی؛ نصب چندین قطعه از برندهای مختلف که با یکدیگر سازگاری بالایی دارند ترکیب شده و نصب و راه‌اندازی می‌گردد.

1398/12/28 18:39:36