مجله الفارس

کنترل فاز آسانسور

خطرات ناشی از پل شدن برد کنترل فاز تابلو فرمان آسانسور...

1396/08/24 12:05:48
انواع پله برقی

آسانسورهای MRLا ز موتورهای سنکرون آهنربا دائم استفاده می‌کنند این موتورها حجم بسیار کوچکی دارند و به جای اینکه بر روی دال بتنی قرار گیرند در داخل چاه آسانسور بر روی شاستی فنری نصب می‌شوند....

1395/04/14 11:58:54
آسانسور

آسانسور و یا بالابر وسیله حمل و نقل عمودی است که موثر بین طبقات از یک ساختمان حرکت می کند ....

1395/04/02 17:55:09
آسانسور MRL

آسانسور MRL یا Machine room less به عبارتی آسانسور بدون موتور خانه...

1395/03/26 20:04:46
سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور و اهمیت آن...

1395/03/25 18:13:14