مجله الفارس

علل بروز حوادث آسانسور

چیز بدتر از به دام افتادن در آسانسور نیست و آن هم زمانی که آسانسور قادر به رسیدن به مقصد مورد نظر نیست و در بین طبقات گیر کرده است. قطع برق شهر و نبود منبع مولد برق در ساختمان و عدم تجهیز آسانسور به سیستم نجات (black out ) ، سوار شدن بیش از حد ظرفیت (Over load) و پاراشوت كردن آسانسور، عدم سرویس و نگهداری ، خریداری آسانسور های ارزان قیمت و نامرغوب توسط مالک ، تعویض قطعات آسانسور با قطعات غیر استاندارد پس از خرابی، عدم مهارت كافی تكنسین آسانسور.

1398/03/23 11:54:09
چرا آسانسور آینه دارد؟

با افزایش ساخت و سازهای بلند مرتبه در سالیان اخیر، شکایت توسط افرادی که از آسانسور ها استفاده می‌کنند بیشتر می‌گردد. به این علت که احساس می‌کنند حرکت آسانسور آرام است.

1398/03/23 11:28:56
آسانسور آتشنشانی

آسانسور آتش نشانی ، آسانسوری است که اغلب در ساختمان های بلند یا با طراحی پیچیده و یا ساختمان هایی با زیرزمین های عمیق تعبیه می شود. هدف از طراحی وساخت یک آسانسور آتش نشانی، فراهم کردن امکانات وسهولت دسترسی برای کمک به آتش نشانان است که بتوانند از طریق آسانسور به راحتی به صورت عمودی حرکت کنند. از مهمترین مشخصه های آسانسور های آتش نشانی، افزایش سرعت عملیات امداد رسانی نیروهای امدادی به افراد گرفتار شده در طبقات هنگام حادثه و آتش سوزی می باشد

1398/01/21 15:35:53