مجله الفارس

استاندارد En81-50

استاندارد آسانسور en81-50

1398/04/16 20:45:46
استاندارد En81-20

استانداردen81 ورژن 20

1398/04/16 20:36:44
علل بروز حوادث آسانسور

چیز بدتر از به دام افتادن در آسانسور نیست و آن هم زمانی که آسانسور قادر به رسیدن به مقصد مورد نظر نیست و در بین طبقات گیر کرده است. قطع برق شهر و نبود منبع مولد برق در ساختمان و عدم تجهیز آسانسور به سیستم نجات (black out ) ، سوار شدن بیش از حد ظرفیت (Over load) و پاراشوت كردن آسانسور، عدم سرویس و نگهداری ، خریداری آسانسور های ارزان قیمت و نامرغوب توسط مالک ، تعویض قطعات آسانسور با قطعات غیر استاندارد پس از خرابی، عدم مهارت كافی تكنسین آسانسور.

1398/03/23 11:54:09
چرا آسانسور آینه دارد؟

با افزایش ساخت و سازهای بلند مرتبه در سالیان اخیر، شکایت توسط افرادی که از آسانسور ها استفاده می کنند بیشتر می گردد. به این علت که احساس می کنند حرکت آسانسور آرام است.

1398/03/23 11:28:56