آسانسورMRL

فن آوری سبز، طراحی متمایز صرفه جویی در فضا، عملکرد آرام از ویژگی های آسانسورهای MRL یا بدون موتورخانه الفارس میباشد. الفارس آسانسورهای MRL را برای کلیه ساختمان ها پیشنهاد میدهد.

ویژگی ها

کاهش فضا و حذف موتورخانه

سازگار با محیط زیست و کاهش هزینه های مصرفی

جایگزین آسانسورهای هیدرولیک با کارایی بالاتر

حرکت آرام و بدون احساس اینرسی حرکت

مشخصات

ظرفیت از 325 تا 2100 کیلوگرم

طول مسیر حرکت 140 متر 34 طبقه

سرعت تا 2.5 متر بر ثانیه